km


Właściciel: Katarzyna Mikulska-Sękalska


Wykształcenie:

mgr inż. architekt – Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – dyplom 2000mo

Marta Ogryzko


Wykształcenie:

mgr inż. architekt – Wydział Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej – dyplom 2010